Om DAWASTA Omsorgsbostäder

DAWASTA Omsorgsbostäder AB är ett fristående fastighetsbolag med syftet att utveckla och förvalta högkvalitativa och hållbara omsorgsbostäder. Vi vill öka mångfalden och understödja Sveriges kommuner i arbetet med att möta det växande behovet av moderna och effektiva omsorgsbostäder. Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt perspektiv och strävar efter att vara den självklara partnern för kommuner och omsorgsföretag. Vår affärsmodell möjliggör för en kommun eller annan omsorgsgivare att få levererat ett innovativt och hållbart äldreboende utan att behöva bära investeringskostnaden.  

DAWASTA Omsorgsbostäder är ett ungt och nytänkande bolag som grundades 2017 men inom företaget har vi kombinerat 60 års erfarenhet av vård- och omsorgboenden med 30 års erfarenhet av stadsbyggnad och förvaltning. Vi har ett stort miljöengagemang och ett tydligt hållbarhetsfokus och ser det som en självklarhet att våra byggnader ska ha låg klimat- och miljöpåverkan.