Efterfrågat äldreboende i Sisjödal, Askim påbörjat

– Vi ser att det är ett akut behov av bostäder för våra åldersrika Göteborgare. Göteborgs stad kommer att behöva bygga ett nytt äldreboende per år den närmaste 10-års perioden för att täcka det eftersatta behovet. Det toppmoderna äldreboendet i Sisjödal som byggs av DAWASTA Omsorgsbostäder och Astagården är ett viktigt första steg i bostadsförsörjningen för denna viktiga målgrupp, säger Fastighetsnämndens ordförande i Göteborg, Jahja Zeqiraj.

På varje våningsplan inryms lägenheter, stora sociala ytor, uteplatser och balkonger. Därutöver kommer boendet innehålla flera naturliga mötesplatser såsom bemannad lobby med loungeavdelning, gym, bibliotek, café och en stor takterass med växthus och odlingslådor. God design, välplanerade ytor och högkvalitativa material präglar byggnaden och bidrar till att skapa en hemtrevlig miljö.

DAWASTA och Astagården har strävat efter att skapa moderna och komfortabla lägenheter med mycket god tillgänglighet. Vidare kommer välfärdsteknologi vara en viktig komponent på Sisjödals äldreboende då båda bolagen är övertygade om att det kan öka självständigheten och tryggheten för de boende men även förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är att högteknologiska toaletter (s.k. japanska toaletter) ska installeras i samtliga lägenheter.

– Det här är en stor dag för SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Vi tryggar omsorgen för våra äldre i och med byggnationen av äldreboendet i Sisjödal. Samarbetet med DAWASTA och Astagården gör att vi kan bygga det här moderna äldreboendet i vår stadsdel, säger Stadsdelsnämndens ordförande Camilla Widman (S)

 

DAWASTA, Astagården och BRA Bygg tog det första spadtaget tillsammans med Jahja Zeqiraj (ordf. Fastighetsnämnden, GBG) Camilla Widman (ordf. SDN Askim-Frölunda-Högsbo) och Christina Eide (Stadsdelsdirektör, Askim-Frölunda-Högsbo)

– Vi vet att utevistelse, fysisk aktivitet, gemenskap, hemkänsla och god mat höjer välbefinnandet och bidrar till en bättre hälsa. Enligt oss borde det vara en rättighet för alla, oavsett ålder och vårdbehov, att kunna välja en bostad där detta erbjuds. Därför har vi tagit fasta på dessa kärnvärden när vi utformat Sisjödal. Här ska Göteborgs äldre känna sig trygga och kunna njuta av livet, säger Maria Engman, VD på Astagården.

Marken i Sisjödal var den första som Göteborgs Stad anvisade till en privat aktör med det enda syftet att bygga ett äldreboende. Markarbeten har inletts och byggnationen kommer inledas redan under q2 2019. Sisjödals äldreboende kommer att ligga på Sisjövägen 55 i Askim, Göteborg. Byggnaden kommer ägas av DAWASTA Omsorgsbostäder och boendet kommer drivas av Astagården.

Läs mer om Sisjödals äldreboende.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Kärrbrand, DAWASTA, 076-029 90 21
Maria Engman, Astagården, 073-382 05 13
Thomas Dahl, DAWASTA, 070-517 11 42